Intersentia is uitgever van professionele, wetenschappelijke en educatieve referentiewerken
in boekvorm, digitaal of toegepast in gebruiksvriendelijke software
Professioneel
Professioneel
Actueel

Eerste verkenning van een nieuw gerechtelijk landschap

Dit boek is een onmisbare wegwijzer in het vernieuwde gerechtelijke landschap zoals dat eruitziet na 1 september 2014. Het geeft een overzicht van de nieuwe rechterlijke organisatie en de bevoegdheden van de rechtscolleges.

Meer informatie

 

 

Academisch
Professioneel
Nieuw! 

Handboek Gezondheidsrecht

Met dit opus magnum komen de auteurs tegemoet aan de toenemende vraag naar een globaal overzicht van het gezondheidsrecht. Het unieke aan dit handboek is dat de positie van de zorgverlener, niet alleen klassiek t.a.v. de patiënt, maar ook t.a.v. allerlei andere zorgverleners (andere beroepsbeoefenaars en gezondheidszorginstellingen) én de overheid aan bod komt, en dit op een zéér grondige wijze.

Meer informatie
 

 
Hoger Onderwijs
Professioneel
Verschijnt binnenkort!  

Privaatrecht in hoofdlijnen
Deel 1 inleiding tot het recht
Deel 2 Burgerlijk recht 


Deze uitgave geeft een conceptueel overzicht van het Belgische rechtssysteem, met bijzondere aandacht voor het privaatrecht.
Het boek bevat zowel een objectieve als een organieke en een subjectieve benadering van het recht. Daarnaast zijn de belangrijkste juridische evoluties van de afgelopen jaren in het boek geïntegreerd. Daarom schenkt het ook ruime aandacht aan de invloed van het grensoverschrijdende recht op de Belgische rechtsorde en aan de wijze waarop het rechtssysteem reageert op de globalisering van de menselijke activiteiten.

Meer informatie