spacer
spacer
spacer
Uitgebreid zoeken spacer
spacer
Professioneel
Academisch
Hoger onderwijs
Boeken
Tijdschriften
Online databanken
First Software
Reeksen
Studiedagen
Nieuwsbrief
Word auteur
--
--
spacer
De internationale kinderontvoering voor de Belgische rechtbanken

Print  


De internationale kinderontvoering voor de Belgische rechtbanken

Auteur(s):  

boek | verschenen | 1e editie
november 2012 | ISBN 978-94-0000-351-4 | xviii + 222 blz. | paperback


       
Als een vader of moeder zijn/haar kind onrechtmatig overbrengt naar of ongeoorloofd achterhoudt in een ander land dan dat van zijn/haar gewone verblijfplaats, is er sprake van internationale kinderontvoering. Bij internationale kinderontvoering naar België kan dit leiden tot een procedure voor de Belgische rechtbanken, waarbij deze zich moeten uitspreken over een eventuele terugkeer van het kind naar het land van de gewone verblijfplaats.
Dit boek maakt een kritische analyse van de Belgische rechtspraak aangaande de toepassing van het Haagse Kinderontvoeringsverdrag (1980) en van het Europees Verdrag van Luxemburg aangaande de internationale kinderontvoering (1980), waarbij de uitspraken van de Belgische rechters worden beoordeeld in het licht van de commentaren op deze verdragen.
Deze analyse biedt een uniek inzicht in de wijze waarop de kinderontvoeringsverdragen, en in het bijzonder het Haagse Kinderontvoeringsverdrag, worden toegepast door de Belgische rechters, zowel wat het materiële recht als wat het procesrecht betreft.
Dit boek laat ambtenaren, parketmagistraten, rechters, advocaten en bemiddelaars die geconfronteerd worden met zaken van internationale legal kidnapping toe zich een juist beeld te vormen van de toepassing van deze verdragen in de Belgische rechtspraktijk.

Lore Geerts heeft deze exhaustieve analyse van de Belgische rechtspraak inzake internationale kinderontvoering gemaakt in het kader van een masterscriptie aan de KU Leuven, waarmee ze met grote onderscheiding de graad van master in de rechten behaalde. Zij is thans advocaat aan de balie te Brugge. 
Onderstaande bestanden bevatten actualiseringen en/of aanvullend lesmateriaal. Docenten die het boek als verplichte cursus voorschrijven aan hun studenten, kunnen voor het aanvullend lesmateriaal contact opnemen met Liesbet Van de Velde (l.vandevelde@intersentia.be).

Gelieve hier de gebruikerscoördinaten in te vullen om de beveiligde bestanden te kunnen downloaden en openen.
U heeft vervolgens toegang tot de zwart onderlijnde hyperlinks. Voor rode hyperlinks zijn andere inlogcoördinaten vereist.

Info

Close

Please wait... loading